Documenten en formulieren

Resultaten

26/8/2021

Met deze infonota informeren we u over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de meldingsplicht GOG, alsook rond te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot een meldingsplicht voor andere, mogelijk integriteitsschendende incidenten en incidenten die mogelijk de werking van de orga

05/8/2021

Handleiding en richtlijnen voor de webapplicatie van de geïntegreerde registratietool (GIR)

29/7/2021

Met deze rondzendbrief informeert Opgroeien de voorzieningen over beleidskeuzens met betrekking tot het Groeipakket en de combinatie van niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg met niet-rechtstreeks toegankelijk verblijf in een voorziening.

29/7/2021

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli een besluit goed met betrekking tot een groot aantal aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot VIPA. Een aantal van die wijzigingen hebben betrekking op de sector voor personen met een handicap. Zo zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot de infrastructuurforfait. Die wijzigingen worden in deze infonota verder geduid.