Grensoverschrijdend gedrag (GOG)
Voor VAPH-professionelen

Wat moet gemeld worden?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) ten aanzien van een gebruiker moet gemeld worden als het gedrag gepleegd werd door:

  • een andere gebruiker
  • een personeelslid
  • een derde die handelt in opdracht van de dienst of zorgaanbieder (vrijwilliger, onderaannemer …)
  • een derde onafhankelijk van de dienst of zorgaanbieder (binnen de hulpverleningscontext)

De draagwijdte van de meldingen beperkt zich tot de hulpverleningscontext van de zorgaanbieder. Die hulpverleningscontext is ruimer dan binnen de muren van een zorgaanbieder. Verplaatsingen en activiteiten tijdens de collectieve dag- of woonondersteuning kunnen worden meegenomen in de hulpverleningscontext ongeacht of er tijdens die momenten werkelijk ondersteuning door de zorgaanbieder geboden wordt (bv. agressie-incident tijdens een zelfstandig winkelbezoek van de gebruiker gedurende de dag- of woonondersteuning).