Grensoverschrijdend gedrag (GOG)
Voor VAPH-professionelen

Ondersteunende organisaties

1712

De gebruikers of hun familieleden kunnen grensoverschrijdend gedrag altijd melden aan het meldpunt 1712. Dat is een gratis telefoonnummer.

Ook diensten en zorgaanbieder kunnen daar grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers melden, weliswaar buiten de context van de hulpverlening.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Bij grensoverschrijdend gedrag tegenover gebruikers binnen het kader van de hulpverlening, kunnen de VAPH-diensten en -zorgaanbieders een beroep doen op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant neemt die rol op zich voor alle diensten en zorgaanbieders in Vlaanderen, en dat geldt zowel voor minder- als voor meerderjarige personen met een handicap.

Het aanbod van het Vertrouwenscentrum bestaat uit het volgende:

  • ondersteuning van de dienst of zorgaanbieder met het oog op een gepast optreden bij grensoverschrijdend gedrag
  • waarheidsvinding: klaarheid helpen verschaffen in de feiten
  • individuele hulpverlening aan de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag
  • vorming voor de hulpverleners van de diensten of zorgaanbieders

Ook de persoon met een handicap zelf of zijn vertegenwoordiger kan aan de dienst of zorgaanbieder vragen om het Vertrouwenscentrum in te schakelen.

De contactgegevens van het Vertrouwenscentrum zijn de volgende:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling - t.a.v. Mevrouw Carla Ivens
Justus Lipsiusstraat 71 - 3e verdieping
3000 Leuven
T 016 30 17 30
F 016 30 17 31
vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

Documenten