5 oktober 2023

Hoe kunt u als MFC uw gebruikers informeren?

Werkt u voor een instelling die tot voor kort een internaat binnen de onderwijssector was, maar sinds 1 september erkend is als multifunctioneel centrum (MFC) door het VAPH? En wilt u de kinderen en jongeren die u ondersteunt en hun ouders informeren over wat het betekent om gebruik te maken van een MFC?

Of werkt u al langer in een MFC en krijgt u weleens de vraag wat het betekent ondersteuning te krijgen van een multifunctioneel centrum?

Dan kunt u mensen wegwijs maken naar de volgende informatie van het VAPH:

Algemene info over multifunctionele centra (MFC’s)

Op deze webpagina op de website van het VAPH staat onder andere algemene info over wat een multifunctioneel centrum is, hoe de ondersteuning eruit kan zien, en welke financiële bijdrage moet betaald worden: www.vaph.be/mfc.

Er is ook een webpagina specifiek voor professionals die in een MFC werken: www.vaph.be/professionelen/mfc

Info over rechten en plichten

Wie gebruikmaakt van ondersteuning door een multifunctioneel centrum, heeft bepaalde rechten, maar ook plichten. Wat die zijn, leest u op www.vaph.be/rechten-plichten

Er bestaat ook een brochure over de rechten en plichten. Die kunt u gratis bestellen: www.vaph.be/documenten/uw-rechten-en-plichten-bij-uw-zorgaanbieder

Info over de individuele dienstverleningsovereenkomst

Afspraken over de ondersteuning moeten worden vastgelegd in een contract, de individuele dienstverleningsovereenkomst. Het VAPH stelt daarvoor een model ter beschikking: www.vaph.be/model-ido.

Info over het persoonsvolgend budget na ondersteuning door een MFC

Multifunctionele centra ondersteunen minderjarigen. Maar wat als een kind meerderjarig wordt en ook dan nog nood heeft aan intensieve of frequente ondersteuning? Dan kan een persoonsvolgend budget na jeugdhulp uitkomst bieden. Wat de voorwaarden zijn, leest u op www.vaph.be/overgang-minder-meerderjarigen.

VAPH-nieuwsbrief

Het VAPH heeft een maandelijkse nieuwsbrief voor mensen met een handicap en hun netwerk, met informatie en inspirerende getuigenissen over persoonlijke budgetten, hulpmiddelen, organisaties die ondersteuning kunnen bieden … Ideaal als bron van informatie voor wie op de hoogte wil blijven van het ondersteuningsaanbod: www.vaph.be/nieuwsbrief.

Professionelen kunnen zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor professionelen: www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief/nieuwsbrief-voor-professionelen.

Brochures

Heel wat informatie is ook in gedrukte vorm beschikbaar. Een overzicht van alle VAPH-brochures vindt u op www.vaph.be/brochures

 Zowel burgers als professionals uit de sector kunnen de brochures gratis bestellen.

Magazine Sterk

Het gratis driemaandelijks VAPH-magazine Sterk brengt sterke verhalen van mensen met een handicap. Met inspirerende getuigenissen, uitgebreide dossiers rond handicap-thema’s, en goede praktijken uit de sector. 

Neem een gratis abonnement en ontvang Sterk thuis via www.vaph.be/actueel/magazines.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen