Hoe uw tegemoetkoming krijgen?

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een hoog-laagbadzit om vlot in en uit het bad te komen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning of auto, aanpassingen om de computer te kunnen gebruiken ... Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Hoe uw tegemoetkoming krijgen?

Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Het VAPH betaalt het ingediende factuurbedrag rekening houdend met de maximale tegemoetkoming die u werd toegekend in de beslissingsbrief van het VAPH.

Bedrag

Refertebedrag

Het maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH voor ieder hulpmiddel of aanpassing is doorgaans het refertebedrag. U vindt de refertebedragen in de refertelijst. Dat is de lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen.

Basiskosten

Voor sommige hulpmiddelen worden de 'basiskosten' in mindering gebracht van het factuurbedrag. De basiskosten zijn de gemiddelde kosten van het standaardproduct voor gebruik door een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden. Zo wordt bijvoorbeeld de basiskostprijs van een fiets afgetrokken van het factuurbedrag van een tandem. Voor hulpmiddelen waarvoor de basiskosten van toepassing zijn, staat dat bedrag vermeld in de refertelijst.

Hulpmiddel duurder dan toegekende bedrag

Koopt u een hulpmiddel dat duurder is dan het toegekende bedrag, dan moet u de rest zelf bijbetalen.

Hulpmiddel goedkoper dan toegekende bedrag

Koopt u een hulpmiddel dat goedkoper is dan het toegekende bedrag, dan kunt u de rest van toegekende bedrag niet uitgeven aan een ander hulpmiddel.

Facturen

U bezorgt uw factuur binnen de twaalf maanden na factuurdatum. Als u op het moment van uw aankoop nog geen beslissing van het VAPH hebt ontvangen, dan kunt u de factuur insturen tot twaalf maanden na de beslissingsdatum.

  • Doet u voor de eerste keer een aanvraag voor hulpmiddelen, dan mag de datum van de aankoopfactuur uitzonderlijk teruggaan tot één jaar (18 maanden voor minderjarigen via de toegangspoort) voor uw datum toewijzing. Meer informatie  vindt u op de pagina  Datum toewijzing/datum aanvraag en Datum tussenkomst in de kosten/terbeschikkingstelling.
  • Doet u een tweede of volgende keer een aanvraag voor hulpmiddelen of aanpassingen, dan mag de datum van de facturen slechts teruggaan tot één maand voorafgaand aan de datum toewijzing.

Incontinentiemateriaal wordt vergoed via een jaarlijkse vaste vergoeding. Daarvoor moet u geen facturen bezorgen aan het VAPH.

We raden aan om facturen en bewijzen van betaling niet via e-mail aan het VAPH te bezorgen. Via e-mail is de veiligheid van de informatie niet te garanderen. De facturen en betaalbewijzen die u bezorgt via e-mail, aanvaarden we wel. In de toekomst voorzien we dat facturen en betaalbewijzen via het e-loket mijnvaph.be op een veilige manier aan het VAPH kunnen bezorgd worden.

Derdebetalersregeling

Normaal gezien betaalt u eerst zelf de factuur voor uw hulpmiddel aan de leverancier en betaalt het VAPH pas nadien het bedrag van de factuur aan u terug.

Geeft u er echter de voorkeur aan het VAPH zelf de factuur te laten betalen, dan volgt u de 'derdebetalersregeling'. In dat geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. U kunt dat doen met het formulier Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen. De leverancier moet uiteraard akkoord gaan met die betaalwijze.

Tegemoetkoming via de bijzondere bijstandscommissie (BBC)

Bij een tegemoetkoming die toegekend werd door de bijzondere bijstandscommissie moet u een factuur bezorgen voor identiek hetzelfde hulpmiddel als waarvoor u een goedkeuring kreeg.