Uw plaats in de samenleving

Als persoon met een handicap hebt u dezelfde rechten als iemand die geen handicap heeft. Toch bestaan er op vele domeinen van het dagelijkse leven nog tal van hindernissen die uw actieve deelname aan het maatschappelijk leven bemoeilijken.

Sinds jaar en dag tracht het VAPH bij te dragen tot het wegwerken van deze hindernissen. Daarover vindt u meer informatie in de rubriek 'Historiek inclusief beleid VAPH'.

Met de inwerkingtreding van het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap, en de ondertekening ervan door Belgiƫ, is wereldwijd een enorme stap vooruit gezet om de rechten van personen met een handicap te garanderen. Ook in Belgiƫ en Vlaanderen stemmen beleidsmakers hun beleid altijd meer af op de noden van personen met een handicap.

In dit webluik starten we met de historiek van het inclusief beleid, de afgelopen 2 decennia. In de volgende rubrieken vindt u zowel meer informatie over het internationaal beleidskader waarbinnen het VAPH werkzaam is, als over het Vlaamse beleidskader waarbinnen de werking van het VAPH zich situeert.