Vlaams beleidskader werking VAPH

De grote kracht en meerwaarde van het Vlaamse gelijkekansenbeleid is dat elk Vlaams beleidsdomein verplicht dient bij te dragen tot de vooropgestelde strategische en operationele thematische doelstellingen. Als entiteit van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin draagt het VAPH tweejaarlijks bij in het formuleren en uitvoeren van concrete acties die onder een van de vooropgestelde doelstellingen thuis horen.

Als gevolg van het reeds gevoerde inclusief beleid door het VAPH en in uitvoering van de persoonsvolgende financiering zijn bilaterale contacten met andere Vlaamse overheidsinstanties uit meerdere beleidsdomeinen noodzakelijk.

Meer informatie over die andere beleidsdomeinen vindt u op www.vlaanderen.be(opent nieuw venster).