Observatie-, diagnose- en behandelingsunits [ODB-units]
Voor VAPH-professionelen

Bescherming van de integriteit

Grensoverschrijdend gedrag

Een dienst of zorgaanbieder moet een geschreven referentiekader ontwikkelen voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers. Ze hanteert daarbij een procedure voor preventie, detectie van en gepaste reactie op grensoverschrijdend gedrag waar een registratiesysteem deel van uitmaakt. 

Er is een meldingsplicht van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers aan het VAPH.

Andere ernstige incidenten

Andere ernstige incidenten die niet gerelateerd zijn aan grensoverschrijdend gedrag (GOG) kunnen ook integriteitsschendend zijn of een grote impact hebben op de dienst of zorgaanbieder.  
In afwachting van een wijziging van het kwaliteitsbesluit vragen we alvast om dergelijke incidenten te melden aan het VAPH. Meer informatie over de verwachtingen daaromtrent vindt u via de webpagina Ernstige incidenten die integriteitsschendend zijn of een ernstige impact kunnen hebben op de werking van de voorziening (geen grensoverschrijdend gedrag (GOG)).

Tijdelijke afzondering

De zorgaanbieder kan een procedure voor tijdelijke afzondering hanteren.

De tijdelijke afzondering is toegestaan als:

  • het gedrag van de gebruiker een risico is voor de eigen fysieke integriteit, die van andere gebruikers of die van de personeelsleden;
  • de gebruiker materiaal vernielt.