Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Overdracht erkende capaciteit RTH

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen hun huidige erkende capaciteit voor RTH ingaand op 1 januari 2025 overdragen naar een bestaande RTH-aanbieder, of naar een vergunde zorgaanbieder (VZA) of een multifunctioneel centrum (MFC) die nog geen erkenning RTH heeft.

  • Een erkenning RTH bestaat uit minimum 35 personeelspunten. Dit betekent dat na overdracht van de erkende capaciteit RTH de betrokken diensten het minimum van een erkenning van 35 personeelspunten moet hebben om als RTH-aanbieder erkend te blijven of worden.
     
  • Er kan géén capaciteit worden overgedragen van punten toegekend voor globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO) of begeleid werken in het kader van het GBO-project schoolverlaters of de pilootfase RTH.
     
  • Indien de over te dragen capaciteit RTH aanbod voor minderjarigen bevat, moet het advies van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp bij het aanvraagformulier bijgevoegd worden.

De aanvraag tot overdracht van erkende capaciteit voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet middels het aanvraagformulier ingediend worden door de (RTH-)aanbieder die de capaciteit wil overnemen via erkenningen@vaph.be uiterlijk op 30 juni 2024.

Documenten