Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Kwaliteitszorg

Kwaliteitshandboek

Elke dienst of zorgaanbieder heef een kwaliteitshandboek. Dat bevat volgende gegevens:

 1. de structuur van het kwaliteitshandboek;
 2. de beschrijving van het aanbod van de dienst of zorgaanbiedervoorziening;
 3. het kwaliteitsbeleid : missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader;
 4. het kwaliteitssysteem, dat de volgende gegevens bevat :
  • de organisatiestructuur;
  • het overzicht en de werking van de overlegorganen;
  • de deelname aan externe overlegorganen;
  • het inzetten van de middelen;
  • het beheren van documenten van het kwaliteitshandboek;
  • de gebruikersgerichte processen, meer bepaald :
   • de intake;
   • het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan;
   • het beëindigen van de ondersteuning;
   • het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers;
   • het afhandelen van klachten van gebruikers;
   • het voorkómen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers;
   • de tijdelijke afzonderingsmaatregelen;
  • de organisatiegerichte processen;
 5. de zelfevaluatie.

Het kwaliteitshandboek is actueel, vormt een samenhangend geheel en komt overeen met de praktijk. Het ligt permanent ter beschikking van de medewerkers en de gebruikers van de dienst of zorgaanbieder.