Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Individuele dienstverleningsovereenkomst RTH

Wat is een individuele dienstverleningsovereenkomst?

De individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) is een overeenkomst tussen de VAPH-zorgaanbieder en de gebruiker en/of vertegenwoordiger, opgemaakt in onderlinge onderhandeling. Daarin wordt afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. Ook de duur, frequentie en vergoeding van de ondersteuning worden bepaald. 

Belangrijk is dat de IDO wordt gesloten vóór de zorg en ondersteuning van start gaan en dat beide partijen akkoord zijn met de inhoud. Op die manier is vooraf duidelijk welke ondersteuning men kan verwachten en hoeveel de geboden ondersteuning kan kosten. Goede en duidelijke afspraken bij de start van de ondersteuning zijn belangrijk om conflicten tijdens de ondersteuningsperiode te vermijden. 

Als er dringend nood is aan ondersteuning, wordt de overeenkomst gesloten binnen de 5 dagen na de start van de ondersteuning.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap bepaalt welke elementen verplicht opgenomen moeten worden in de schriftelijke overeenkomst.

De overeenkomst bestaat uit: 

Al deze documenten moeten door de gebruiker en/of vertegenwoordiger en de RTH-aanbieder ondertekend worden.

Wie ondertekent de IDO?

 • Is de gebruiker minderjarig? 
  • De IDO wordt ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger(s).  Dat zijn meestal de ouders, tenzij er een voogd wordt toegewezen. 
  • De gebruiker vanaf 12 jaar moet betrokken worden bij en akkoord zijn met hoe zijn ondersteuning georganiseerd wordt, tenzij objectief duidelijk is dat die niet tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is.
 • Is de gebruiker meerderjarig?
  • Heeft de gebruiker geen officiële vertegenwoordiger?
   De gebruiker tekent de IDO.
  • Heeft de gebruiker een officiële vertegenwoordiger?
   De bewindvoerder tekent de IDO alleen of samen met de gebruiker volgens het vonnis van de bewindvoering of de zorgvolmachthouder of lasthebber tekent de IDO in naam van de gebruiker.

Wordt een minderjarige gebruiker 18 jaar?

Het principe van zelfregie staat centraal.

Het VAPH verwacht een proactieve houding van de RTH-aanbieder bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid van een gebruiker. Dat betekent dat de RTH-aanbieder in dialoog gaat met deze gebruiker - indien handelingsbekwaam - over de IDO. Komen de bestaande afspraken overeen met de vraag van de gebruiker,  dan tekent de gebruiker de bestaande IDO mee. Dat kan via een addendum. Wil de gebruiker andere of geen ondersteuning, dan wordt een nieuwe IDO opgemaakt tussen de RTH-aanbieder en de gebruiker of zet de gebruiker de bestaande IDO stop. 

Is de meerderjarige gebruiker niet handelingsbekwaam, dan worden tijdig stappen ondernomen om een beschermingsstatuut aan te vragen. 

Model individuele dienstverleningsovereenkomst

Vanuit het VAPH is een model van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) beschikbaar samen met een bundel extra informatie waar u meer uitleg en begrippen terugvindt. Meer informatie over de model-IDO kunt u hier terugvinden.