Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Tijdelijke bijkomende middelen voor meerderjarige personen met een handicap met complexe ondersteuningsnoden

Waarom een top-upbudget?

Het aantal vragen naar (semi-)gesloten infrastructuur voor mensen met een handicap en een bijkomende ernstige psychische problematiek, veelal met externaliserend probleemgedrag, stijgt sterk. We zien steeds meer personen voor wie er een tijdelijke bijkomende ondersteuningsnood is op kritische scharniermomenten, waardoor bemiddeling met toeleiding naar VAPH-ondersteuning, ondanks een voldoende hoog PVB, niet mogelijk is. Het gaat dan veelal om personen waarbij expertise uit verschillende sectoren noodzakelijk is om een voldoende duurzaam traject uit te bouwen.

Om tegemoet te komen aan die knelpunten voorzien we voor de zorgvragers voor wie er binnen de bestaande kaders geen andere oplossingen zijn, een tijdelijke extra financiering boven op de reguliere PVB-middelen: een top-upbudget.