SE

Subsidie-eenheid

Een subsidie-eenheid is een vrij samen te stellen groep van zorgaanbieders die ressorteren onder dezelfde inrichtende macht. De zorgaanbieders kunnen zijn: een multifunctioneel centrum (MFC), een vergunde zorgaanbieder (VZA), een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-aanbieder), een forensische VAPH-unit, een project voor personen met een handicap in de gevangenis, een unit voor ge├»nterneerden en een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit). Een dienst ondersteuningsplan (DOP) is steeds een afzonderlijke subsidie-eenheid.