Documenten en formulieren

Resultaten

21/4/2020

De maatregelen die getroffen worden in het kader van COVID-19 hebben een belangrijke impact op de reguliere werking en dienstverlening van alle actoren in de sector van personen met een handicap en op de zorg en ondersteuning die de betrokken personen met een handicap kunnen krijgen. Deze impact uit zich op diverse vlakken: in regelgeving opgelegde vereisten die niet (tijdig) kunnen nagekomen worden, wijzigingen in de personele inzet, extra en onvoorziene kosten zowel voor individuele personen met een handicap als voor de vergunde zorgaanbieders ... . Om de impact te beperken en zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden, neemt de Vlaamse regering enkele tijdelijke compenserende maatregelen.

20/4/2020

Vanaf 30 maart geven de VAPH-voorzieningen door middel van een bevraging de nodige informatie door aan het VAPH in functie van monitoring van de Coronacrisis. De betreffende vragenlijst wordt aangepast zodat de resultaten vergelijkbaar worden met de andere sectoren binnen het beleidsdomein. 
 

15/4/2020
Sinds 17 maart werd de vernieuwde budgetbepalingsmethodiek ingevoerd. In deze infonota worden de wijzigingen toegelicht.
15/4/2020

Er wordt gestreefd naar verbreding van de testing voor alle residentiële voorzieningen. In voorbereiding hiervan worden een aantal noodzakelijke gegevens opgevraagd.

08/4/2020

De Vlaamse Regering heeft beslist om voor voorzieningen binnen de welzijnssector, die ernstige problemen ondervinden door coronabesmetting, de mogelijkheid te geven om managementondersteuning aan te vragen.

06/4/2020

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd een platform gelanceerd voor het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligers voor zorgaanbieders tijdens de COVID-19 crisis

02/4/2020

Om voorzieningen te ondersteunen die in aanraking komen met een clusteruitbraak COVID-19 worden in deze infonota specifieke richtlijnen/aanbevelingen gegeven.

01/4/2020

De richtlijnen voor Corona/COVID-19 worden op enkele vlakken geüpdatet. In zeer gelimiteerde gevallen en onder zeer strikte voorwaarden kan eventueel bezoek plaatsvinden. Ook een eenmalige transfert van de voorziening naar huis is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 

30/3/2020

Om de effecten van de corona-crisis duidelijker in kaart te brengen, wordt een online bevraging en monitoring opgezet. Op die manier kan het VAPH gerichter rapporteren naar de Vlaamse en federale crisisteams.

27/3/2020

Deze infonota vervangt infonota INF/20/25 waarin richtlijnen aan MDT's werden gegeven over hoe om te gaan met het risico op verspreiding van het coronavirus bij de uitvoering van de opdrachten die zij namens het VAPH uitvoeren.