Documenten en formulieren

Resultaten

27/5/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 27 mei 2014

16/5/2014

Ministerieel besluit van 16 mei 2014 houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp

29/4/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 april 2014

25/4/2014

Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

25/3/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 maart 2014

11/3/2014

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 11 maart 2014 over de Meerjarenanalyse VAPH

maart 2014

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

25/2/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 februari 2014

31/1/2014

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen

28/1/2014

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 januari 2014