Documenten en formulieren

Resultaten

27/4/2020

Opdat kinderen en jongeren die in residentiële MFC’s verblijven, geen leerachterstand zouden oplopen ingevolge de genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis, moeten de voorzieningen beschikken over de nodige digitale uitrusting. De Vlaamse Regering voorziet in een facultatieve subsidiëring van de MFC's voor de aankoop van of de investering in ICT-materialen, zodat de kinderen en jongeren die er verblijven, onderwijs op afstand kunnen volgen.

23/4/2020

De richtlijnen voor corona/COVID-19 worden op een aantal punten geüpdatet. In het bijzonder wordt bijkomende informatie gegeven rond het testen op COVID-19 binnen VAPH-voorzieningen.

21/4/2020

De maatregelen die getroffen worden in het kader van COVID-19 hebben een belangrijke impact op de reguliere werking en dienstverlening van alle actoren in de sector van personen met een handicap en op de zorg en ondersteuning die de betrokken personen met een handicap kunnen krijgen. Deze impact uit zich op diverse vlakken: in regelgeving opgelegde vereisten die niet (tijdig) kunnen nagekomen worden, wijzigingen in de personele inzet, extra en onvoorziene kosten zowel voor individuele personen met een handicap als voor de vergunde zorgaanbieders ... . Om de impact te beperken en zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden, neemt de Vlaamse regering enkele tijdelijke compenserende maatregelen.

20/4/2020

Vanaf 30 maart geven de VAPH-voorzieningen door middel van een bevraging de nodige informatie door aan het VAPH in functie van monitoring van de Coronacrisis. De betreffende vragenlijst wordt aangepast zodat de resultaten vergelijkbaar worden met de andere sectoren binnen het beleidsdomein. 
 

15/4/2020
Sinds 17 maart werd de vernieuwde budgetbepalingsmethodiek ingevoerd. In deze infonota worden de wijzigingen toegelicht.
15/4/2020

Er wordt gestreefd naar verbreding van de testing voor alle residentiële voorzieningen. In voorbereiding hiervan worden een aantal noodzakelijke gegevens opgevraagd.

08/4/2020

Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH tijdens de coronacrisis.