Erkenning aanvragen

Een dienst of organisatie die als multidisciplinair team erkend wil worden door het VAPH, moet daarvoor een aanvraag indienen. Uit de aanvraag moet blijken dat het team voldoet aan de voorwaarden vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991opent dialoogvenster.

Formulieren

Aanvraag tot erkenning als multidisciplinair team en aanvraag tot extra erkenning als gespecialiseerd MDT voor IMB