Persoonsgebonden budget

Het experiment PGB (PGB-experiment) was een ander spoor van zorgvernieuwing. Ook hier wordt geëxperimenteerd met de drie hefbomen van zorgvernieuwing:

  • de ondersteuning van de persoon met een handicap in functie van de vraagverduidelijking en de realisatie van zijn ondersteuningsplan
  • een persoonsgebonden financiering als basis voor de financiering van de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap
  • een deregulerend kader voor de zorgaanbieders

In het experiment staat de zelfsturing of zelfregie van de persoon met een handicap centraal. De persoon moet een grote keuzevrijheid hebben en zelf kunnen beslissen welke ondersteuning hij waar en wanneer inkoopt. Er kan geëxperimenteerd worden met een combinatie van inkoop van ondersteuning door een of meerdere persoonlijke assistenten, of door reguliere (welzijns)diensten, en van begeleiding of opvang in zorgvoorzieningen. Het experiment werd geëvalueerd met het oog op de toekomstige uitvoeringsbesluiten voor het decreet persoonsvolgende financiering.

De resultaten van het experiment en bijhorende beleidsaanbevelingen zijn te vinden in het eindrapport.