Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Erkenning aanvragen

Als u wilt erkend worden als multifunctioneel centrum (MFC), neem dan contact op met het VAPH via erkenningen@vaph.be.