Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]
Voor VAPH-professionelen

Hoe, wanneer, wie?

Hoe?

U registreert uw gegevens via de geïntegreerde registratietool (GIR). De GIR is een tool waarin alle registraties voor subsidiëring en beleidsrapportering binnen de sector van het VAPH kunnen geregistreerd worden.

Wanneer?

U hebt zeven kalenderdagen tijd om een begeleidingsovereenkomsten te registreren. De dagregistraties moeten binnen de vier weken geregistreerd worden.

Hebt u toch een foutje gemaakt, dan hebt u tijd tot de maand volgend op het tijdstip van de ondersteuning om een correctie door te voeren.

Voorbeeld

U hebt een ondersteuning gedaan op 22 februari en hebt dat fout ingebracht. U hebt tot en met 31 maart de tijd om een correctie te doen. Op die manier heeft het VAPH de garantie dat de gegevens van februari correct zijn vanaf de maand april.

Een voucherovereenkomt registreert u uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeenkomst. Een voucher komt pas in aanmerking voor subsidiëring vanaf de datum van registratie in de webapplicatie. Stelt het VAPH een budget met terugwerkende kracht ter beschikking of wijzigt het budget, dan gelden deze maatregelen niet.

Het beëindigen van een voucher registreert u uiterlijk op de einddatum van de overeenkomst. Registreert u die einddatum niet tijdig, dan komen de laatste drie maanden niet in aanmerking voor subsidiëring. 

 

Wie?

Elke subsidie-eenheid (SE) heeft een gebruikersnaam en paswoord om in te loggen op subsidie-eenheidniveau. Die login wordt gebruikt voor het doorgeven van de voorschotten en het doorsturen van gegevens via webservices aan het VAPH. U kunt het gebruikersbeheer opstarten via die login.

De medewerker die als eerste aangemaakt wordt in het gebruikersbeheer, is de medewerker die de beheersrechten voor de geïntegreerde registratietool van de subsidie-eenheid toegewezen krijgt. De beheerder kan in de applicatie de beheersrechten doorgeven aan iemand anders.

E-loket GIR