Overstap naar persoonsvolgende financiering

Herberekening bij PVB transitie CRZ

Hebt u een vraag volgens de procedure ‘PVB transitie CRZ’, dan werd bij uw vraag nog de oude budgetbepaling toegepast. Op het moment dat uw vraag ter beschikking wordt gesteld, zal uw toegewezen budget herberekend worden via onderstaande omzettingstabel.

Omzettingstabel budgetbepaling bij PVB transitie CRZ
Oude budgetbepaling

Oude
zorggebonden punten

Nieuwe budgetbepaling

Nieuwe
zorggebonden punten

I

12,2345

2

10,26

II

17,1283

3

15,29

III

24,469

4

21,26

IV

33,6449

6

31,01

V

42,8209

8

39,38

VI

50,1615

10

47,37

VII

53,2201

11

50,84

VIII

55,0553

12

54,17

IX

59,9491

13

57,51

X

70,9602

16

68,18

XI

88,0885

21

86,52

XII

103,9933

24

103,285