Documenten en formulieren

Resultaten

12/9/2013

Deze nota geeft enkele aanbevelingen omtrent de privacy in het kader van het nieuwe decreet integrale jeugdhulp en de toegang tot INSISTO.

09/8/2013

Deze nota geeft toelichtingen over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het adviesrapport en de gegevens die noodzakelijk zijn bij een aanvraag voor woningaanpassingen. De nota beschrijft ook hoe en wanneer een multidisciplinair team beroep kan doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

29/5/2013

Deze infonota bevat een gedetailleerd overzicht en toelichting van welke hulpmiddelen in de refertelijst in welke VAPH-voorzieningen vanuit het IMB-budget gefinancierd kunnen worden.

27/5/2013

Verlenging van de erkenning als organisatie voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap (besluit van de Vlaamse Regering 19 juli 2007)

19/4/2013

Nota over de invoering van de vereenvoudigde en herwerkte versie van het formulier voor de aanvragen voor autoaanpassingen - Aanvraag tegemoetkoming voor autoaanpassingen via de bijzondere bijstandscommissie, vanaf 1 mei 2013, aan de hand van het aanvraagformulier autoaanpassingen (v 2.0) en een motivatieverslag

05/4/2013

Nota over de uitbreiding van het VAPH omtrent de aparte doelgroep voor personen met complexe cognitieve stoornissen ten gevolge van een niet-degeneratief NAH.

03/4/2013

Samenwerking met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in het kader van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van personen met een handicap

10/12/2012

Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap.

27/9/2012

Nota over de belangrijkste wijzigingen op vlak van de inschrijvingsprocedure voor de werking van de multidisciplinaire teams