Documenten en formulieren

Resultaten

2013

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2013 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2013

2013

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

31/12/2013

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

17/12/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 17 december 2013

12/12/2013

Op 22 november keurde de Vlaamse Regering de wijzigingsbesluiten  goed zodat zowel de intersectorale maatregelen koopkracht en kwaliteit als de sectorale maatregelen kwaliteit uitvoering krijgen.

december 2013

Evaluatie van de opstart van de multifunctionele centra (MFC’s) met als doel bevorderende en belemmerende factoren, evenals kansen en knelpunten te identificeren en handvaten aan te reiken voor een optimale verdere uitrol van de MFC-werking binnen de zorg voor personen met een handicap

december 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

26/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 november 2013 over de hersamenstelling van het Bureau