Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2019

Dit document bevat een omgevingsanalyse, een schets van de huidige situatie en inschatting van de effecten van bijkomende middelen de komende jaren (verschillende scenario's). 

juni 2019

De presentatie geeft de informatie weer zoals gekend op datum van het afstemmingsoverleg.

juni 2019

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

juni 2019

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.

28/5/2019

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft, na uitvoerige behandeling tijdens vorige zittingen, op zijn zitting van 28 mei 2019 de beleidsaanbevelingen als bijlage goedgekeurd.