Algemeen

Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Als u als persoon met een handicap een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om ondersteuning op allerhande levensdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs en werken te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.

Algemeen

Voor de verschillende leefdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, vrije tijd, werken en wonen zijn er specifieke maatregelen en tegemoetkomingen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen en premies, zoals bijvoorbeeld:

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap.  Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie.  

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: