Subsidiëring

Het VAPH kent aan vergunde bijstandsorganisaties jaarlijks een basissubsidie en een ledensubsidie toe om de collectieve opdracht uit te voeren.

  • Voor bijstandsorganisaties die meer dan vijfhonderd leden tellen bedraagt de basissubsidie 90.000 euro.
  • Voor bijstandsorganisaties die minder dan vijfhonderd leden tellen, wordt de basissubsidie berekend volgens de formule: aantal leden gedeeld door vijfhonderd vermenigvuldigd met 90.000 euro. Er wordt wel nooit minder dan 40.000 euro betaald.

Per aangesloten budgethouder op 1 januari kent het VAPH een subsidie van 170 euro toe. De datarapportering daarvoor wordt op 1 maart van het kalenderjaar afgerond.

De subsidies worden jaarlijks voor 1 april van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben, uitbetaald.