Subsidiëring

Het VAPH kent aan vergunde bijstandsorganisaties jaarlijks een basissubsidie en een ledensubsidie toe om de collectieve opdracht uit te voeren voor budgethouders met een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget minderjarigen.

  • Voor bijstandsorganisaties die meer dan vijfhonderd leden tellen bedraagt de basissubsidie 90.000 euro.
  • Voor bijstandsorganisaties die minder dan vijfhonderd leden tellen, wordt de basissubsidie berekend volgens de formule: aantal leden gedeeld door 500 vermenigvuldigd met 90.000 euro. Er wordt wel nooit minder dan 40.000 euro betaald.

Per aangesloten budgethouder op 1 januari kent het VAPH een subsidie van 170 euro toe. De datarapportering daarvoor wordt op 1 maart van het kalenderjaar afgerond.

De subsidies worden jaarlijks vóór 1 april van het kalenderjaar, uitbetaald.

Gratis bijstand

In 2017 en 2018 konden enkel de houders van een persoonsvolgend budget die voormalige gebruikers van zorg in natura waren, gebruik maken van gratis bijstand van een of meerdere bijstandsorganisaties. Door een aanpassing van de regelgeving wordt de doelgroep in 2019 uitgebreid naar alle budgethouders met een persoonsvolgend budget die nood hebben aan gratis bijstand. De bijstandsorganisatie gaat dan samen met de budgethouder op zoek naar geschikte zorg en ondersteuning. Deze regeling geldt niet voor houders van een persoonlijke-assistentiebudget minderjarigen.

Het budget van de bijstandsorganisaties voor gratis bijstand is niet onbeperkt. 

De omvang van de gratis bijstand die de gebruiker kan krijgen, hangt af van de complexiteit van het dossier en wordt door de bijstandsorganisatie bepaald.