Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Ondersteuning voor meerderjarigen Ondersteuning voor minderjarigen

Professionele medewerker of hulpverlener?      
VAPH voor professionelen

Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH raadplegen.

E-loket

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Alle info

In de kijker

  • Model-IDO

    In samenwerking met vertegenwoordigers van zorggebruikers en zorgaanbieders werd een model van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt, samen met een bundel extra informatie waarin u meer uitleg en begrippen vindt. Het gebruik van de model-IDO is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

  • Pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke hulp

    Op 1 januari 2023 ging de pilootfase voor het nieuwe beleid rechtstreeks toegankelijke hulp van start. Deze pilootfase werd door de Vlaamse regering recent verlengd en loopt nog tot eind december 2025. Het doel van de pilootfase is het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp.

  • VAPH-ondersteuning voor mensen op de vlucht uit Oekraïne

    Overzicht van VAPH-ondersteuning waarop mensen op de vlucht uit Oekraïne een beroep kunnen doen. 

Begeleiding en financiering

Het VAPH erkent, vergunt en subsidieert organisaties om ondersteuning te bieden zoals aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp, multifunctionele centra en vergunde zorgaanbieders.

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Alle info

Nieuwsberichten

Artikels over de dienstverlening van het VAPH voor personen met een handicap en hun netwerk.