Nieuws

 • De OKO-app als mobiliteitshulpmiddel voor blinden en slechtzienden

  De OKO-app is een hulpmiddel dat momenteel in de kijker loopt. Dat genereert verwachtingen bij de doelgroep blinden en slechtzienden. We geven de multidisciplinaire teams  een houvast bij het indienen van een aanvraag voor een eventuele tegemoetkoming via de bijzondere...

 • Bouw mee aan het sectorale vormingsaanbod van de toekomst

  VIVO en Vormingsfonds VOHI organiseren momenteel een onderzoek naar de opleidingsbehoeften van werknemers in de sector voor personen met een handicap. 

 • Veelgestelde vragen over deelbudgetten prioriteitengroep 2

  Op onze website vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

 • Module D voor Opgroeien

  De module D die opgeladen wordt in Insisto, moet ook verzonden worden via Helios.

 • Kleine aanpassingen module A

  De komende weken zullen enkele kleine aanpassingen uitgevoerd worden aan module A in Helios om voor MDT’s duidelijker te maken welke informatie noodzakelijk is.

 • Herinnering infosessies wijzigingen voorschotcyclus 2023

  Vanaf januari 2023 wijzigt de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders. Het VAPH organiseert in november twee webinars (online infosessies) waar de aanpassingen zullen worden toegelicht.

 • Onderzoek rond zorg en ondersteuning voor minderjarigen in Scandinavische landen

  Het VAPH heeft wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de zorg en ondersteuning in de Scandinavische landen als inspiratie kan dienen voor een geïntegreerde zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen.

 • Trainingen Bandbreedte: nu voor iedereen die met kinderen, jongeren en hun gezinnen werkt rond welzijn

  Het project Bandbreedte van Opgroeien ondersteunt jeugdhulpmedewerkers om offline én online meer verbonden te zijn, zowel met kinderen, jongeren en hun gezinnen als met collega-hulpverleners. Om die blended hulpverlening te versterken, starten tal van – gratis – trainingen.

 • Infonota INF/22/49 - Verduidelijking sitebeheer en voucherregistratie

  Infonota INF/22/49 verduidelijkt infonota INF/22/41 van 22 september 2022 over de wijzigingen sitebeheer en voucherregistatie in de geïntegreerde registratietool (GIR).

 • Meer transparantie dankzij richtlijnen IDO

  Individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO’s) zijn vaak lang, leiden tot administratieve lasten bij de zorgaanbieders en zijn vaak moeilijk verstaanbaar voor gebruikers. Daarom nam het VAPH samen met vertegenwoordigers van gebruikers en vergunde zorgaanbieders de bestaande...

 • Infonota INF/22/50 - Zelfevaluatie van het beleidsplan

  Tegen 1 februari 2022 dienden de meeste vergunde zorgaanbieders hun eerste zelfevaluatie in. De zelfevaluaties zijn gescreend en de zorgaanbieders hebben feedback gekregen op de zelfevaluatie. Vanuit de administratie evalueerden we dit proces van zelfevaluatie en formuleerden we...

 • 1100 deelbudgetten in prioriteitengroep 2: voorbeeldbrieven

  Via de editie van 31 oktober 2022 van het Nieuws voor professionelen lieten we u weten dat de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2) de helft van hun toegewezen budget of meervraag ter beschikking gesteld krijgen. Het gaat om personen met een prioriteringsdatum van 17...

 • 20 miljoen euro extra voor 1100 deelbudgetten

  De Vlaamse Regering wil zoveel mogelijk personen met een handicap ondersteunen. Naast extra middelen voor mensen met de meest dringende zorgvragen, wordt 20 miljoen euro uitgetrokken voor persoonsvolgende deelbudgetten voor mensen die niet tot de hoogste prioriteitengroep behoren...

 • Laagdrempelige bijstand voor budgethouders: wijziging vanaf 1 januari 2023

  Een bijstandsorganisatie kan op verschillende manieren ondersteuning bieden aan houders van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Een daarvan is laagdrempelige bijstand. De inhoud van laagdrempelige bijstand wijzigt vanaf 1 januari 2023.

 • E-loketten van het VAPH momenteel niet beschikbaar

  De e-loketten mijnvaph.be, Isis en Helios zijn momenteel niet beschikbaar. Ook zorgwijs.be is niet beschikbaar. We proberen dat zo snel mogelijk op te lossen. 

 • E-loketten opnieuw beschikbaar

  De e-loketten mijnvaph.be, Isis en Helios zijn opnieuw beschikbaar. Ook zorgwijs.be is opnieuw beschikbaar.