Nieuws

 • Vernieuwde brochure ‘Diensten ondersteuningsplan’

  De brochure ‘Diensten ondersteuningsplan’ is vernieuwd.

 • Aanpassingen aan de luisterhulpmiddelen in de refertelijst

  Op 1 oktober zijn er een aantal zaken aangepast aan de luisterhulpmiddelen in de refertelijst. De benamingen van de rubrieken zijn veranderd en de informatie in de hulpmiddelenfiches is aangepast. Er zijn ook een paar aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de voorwaarden en...

 • Nieuw adres provinciaal kantoor Antwerpen

  In november verhuist het provinciaal kantoor Antwerpen van Berchem naar het Anna Bijnsgebouw, vlak bij het station Antwerpen-Centraal.

 • Vernieuwde brochure ‘Diensten ondersteuningsplan’

  Wat kan een dienst ondersteuningsplan voor u doen? U leest er meer over op de website, of in de vernieuwde brochure ‘Diensten ondersteuningsplan’. U kunt de brochure bekijken op de VAPH-website of een papieren exemplaar bestellen. 

 • Webinar ‘Werken met Mijn VAPH’ voor budgethouders

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en wilt u weten wat de makkelijkste manier is om kosten in te dienen? Of wilt u weten hoe u de besteding van uw budget op kunt starten en overeenkomsten kunt registreren? U leert er meer over in het...

 • Infonota’s INF/22/45 en INF/22/46 - Update - Nieuwe COVID-19-golf

  Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders.

 • Geef uw mening over www.vaph.be

  Van 20 oktober tot 20 november loopt op de website van het VAPH een gebruikersonderzoek. Tijdens uw bezoek kan het zijn dat u enkele korte vragen krijgt. De vragen verschijnen na ongeveer 30 seconden via een pop-up rechts onderaan op uw scherm. De vragen verschijnen enkel de...

 • Brief bevestigen volledigheid hulpmiddelen en aanpassingen verdwijnt

  Net zoals bij de aanvragen voor een persoonsvolgend budget (PVB), zal de brief ‘bevestigen volledigheid’ vanaf nu niet langer verstuurd worden bij aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen.

 • Infonota INF/22/47 - infosessies wijzigingen voorschotcyclus 2023

  Vanaf januari 2023 wijzigt de voorschotcyclus voor vergunde zorgaanbieders. Het VAPH organiseert in november twee webinars (online infosessies) waarin de aanpassingen zullen worden toegelicht.

 • Infonota INF/22/44 - Inschaling SGZ-afname in het kader van het VIPA-infrastructuurforfait door een MDT

  Om het aantal afnames van de storend-gedragschaal (SGZ) voor de MDT’s zo haalbaar mogelijk te maken, voorzien we de mogelijkheid om voor subsidiejaar 2022 de personen die in een vorig subsidiejaar al door de voorziening ingeschaald waren, nog niet te laten inschalen door een...

 • Opleiding methode voor adviesverlening en hulpmiddelendatabank

  Het VAPH organiseert een opleiding over de methode voor adviesverlening en de hulpmiddelendatabank. De opleiding richt zich tot multidisciplinaire teams die hulpmiddelen adviseren.

 • Kosten PAB en PVB indienen

  Houders van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) die een cashovereenkomst hebben, moeten hun kosten voor het jaar 2022 indienen vóór 1 april 2023.

 • Minimumloon PAB en PVB

  Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) bent u verplicht om minimaal het minimumloon te betalen aan uw persoonlijke assistenten of individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn.  Vanaf 1 september...

 • Formulieren (kostenstaten) PAB en PVB ondertekenen

  Kostenstaatformulieren en andere documenten die u in het kader van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) aan het VAPH bezorgt, moeten correct ondertekend zijn. Hoe zorgt u ervoor dat documenten correct ondertekend zijn, en wat als het VAPH een...

 • VLAIO, VLHORA en In4Care organiseren turbogesprekken om ideeën in de zorg te boosten

  Wilt u als zorgorganisatie of bedrijf met digitale technologie in de zorgsector aan de slag? Dan koppelen VLAIO, VLHORA en In4Care u via turbogesprekken aan de juiste experten. In een-op-een-gesprekken zetten zij u op weg om uw ambitieuze innovatieplannen te realiseren. In minder...

 • Infonota INF/22/43 - Aanpassingen refertelijst

  De refertelijst wijzigt vanaf 1 oktober 2022. De wijzigingen worden beschreven in infonota INF/22/43 en gelden voor aanvragen die ingediend worden vanaf die datum.