Nieuws

 • Nieuwe noodprocedure PVB

  Vanaf 1 februari 2023 treedt een nieuwe procedure om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen in werking, de 'noodprocedure'. De nieuwe procedure integreert de vroegere procedures ‘noodsituatie’ en ‘maatschappelijke noodzaak’.

 • Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum

  Wie gebruikmaakt van een multifunctioneel centrum (MFC), betaalt een persoonlijke bijdrage. Op 1 februari 2023 wijzigt de manier waarop de maximumbijdrage berekend wordt voor jongvolwassenen tot 21 jaar die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming...

 • Infonota INF/22/53 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord

  Een overzicht van de aanpassingen voor PC 319.01

 • Infonota INF/22/55 - Tussenkomst gestegen energiekosten 2022

  In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen. Voorzieningen uit de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin krijgen daarvoor een forfaitaire financiële tussenkomst.

 • Volwassenen in pleegzorg

  Ook volwassenen met een handicap kunnen een beroep doen op pleegzorg. We delen graag een artikel waarin onder andere het verloop van een pleegzorgtraject bij volwassenen geschetst wordt.

 • Infonota INF/22/56 - Wijzigingen voorschotcyclus 2023

  Vanaf 2023 wordt de voorschotcyclus voor subsidie-eenheden gewijzigd. De opname van de webinar en de antwoorden op enkele veelgestelde vragen staan nu op onze website.

 • Nieuwe versie handleiding en FAQ ZZI beschikbaar

  In het e-loket mijnvaph.be kunt u vanaf vandaag de nieuwe versie van de handleiding en FAQ ZZI terugvinden.

 • Infonota INF/22/54 - Kortverblijf RTH

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) met een specifieke erkenning RTH-kortverblijf stellen met regelmaat de vraag naar flexibiliteit in inzet van de voorbehouden middelen en een evaluatie van dat kortverblijf. 

 • Stand van zaken pilootfase RTH

  Van de meer dan 340  ontvankelijke aanvragen, werden ongeveer 110 initiatieven geselecteerd om deel te nemen aan de pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH).

 • Infonota INF/22/52 - Publicatie aanpassing bijdrageregeling MFC

  Eind september 2022 informeerde het VAPH de multifunctionele centra over de beslissing van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de bijdrageregeling MFC. Die aanpassingen gaan in vanaf 1 februari 2023.

 • Neem een gratis abonnement op het vernieuwde magazine Sterk

  Sterk, het magazine van het VAPH, werd vernieuwd. Sterk blijft een papieren magazine, maar omdat we zo duurzaam mogelijk willen drukken, vragen we alle lezers om opnieuw een abonnement te nemen. Zo weten we zeker dat iedereen ons magazine nog steeds graag leest. Bent u een trouwe...

 • Sluit uw persoonlijk budget van 2022 correct af

  Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. Bent u budgethouder? Dan is het goed om even stil te staan bij een aantal belangrijke zaken, zodat u uw budget van 2022 correct kunt afsluiten. 

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: voor wie af en toe hulp nodig heeft

  Hebt u nood aan wat extra ondersteuning, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.

 • Vanaf 2023 geen vrijwillige overstap naar zorgbudget voor mensen met een handicap meer

  Tot eind 2022 kunnen meerderjarigen met een persoonsvolgend budget vrijwillig overstappen naar het zorgbudget voor mensen met een handicap. Dat geldt ook voor minderjarigen die een persoonlijke-assistentiebudget hebben of ondersteuning krijgen van een multifunctioneel centrum...

 • Roos (5) vindt dankzij GIO haar plek in de kleuterklas

  Kan uw kind wat extra steun gebruiken op overgangsmomenten naar de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar? Globale individuele ondersteuning (GIO) maakt het verschil. GIO biedt een mengvorm van stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten. Mama...

 • Nieuwe website European Disability Card

  Gaat u naar de bioscoop, een pretpark, het theater, een sportwedstrijd of een museum? Dan kunt u als houder van een European Disability Card (EDC) rekenen op allerlei voordelen. De website van de European Disability Card (EDC) werd zopas vernieuwd.