Nieuws

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook voor jonge kinderen en ouders

  Het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gaat heel breed. Jong en oud kunnen er een beroep op doen. Zelfs voor de allerjongsten en hun ouders is er een gericht aanbod, zoals ook blijkt uit het verhaal van Muhammed en zijn mama Tugba Ocal.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.

 • 111 initiatieven zetten mee de schouders onder het bijsturen van rechtstreeks toegankelijke hulp

  111 initiatieven, en in totaal 113 verschillende organisaties, nemen deel aan de pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Ze gaan samen aan de slag met uiteenlopende uitdagingen in de zorg en ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap.

 • Vernieuwde VAPH-brochures

  Enkele brochures van het VAPH werden herwerkt. Wilt u meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp of het zorgzwaarte-instrument? Die vindt u niet alleen online, maar ook op papier.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt

  Bent u op zoek naar zorg op maat, bij u in de buurt? Zorgwijs.be bundelt verschillende types zorgaanbieders op één platform, en biedt budgethouders de mogelijkheid een vacature te plaatsen voor een persoonlijke assistent.

 • 110 initiatieven geselecteerd voor deelname aan pilootfase RTH

  Vorig jaar werd een oproep gelanceerd voor een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 110 initiatieven werden geselecteerd om in 2023 nieuwe vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp te ontwikkelen en uit te proberen.

 • Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum

  Wie gebruikmaakt van een multifunctioneel centrum (MFC), betaalt een persoonlijke bijdrage. Op 1 februari 2023 wijzigt de manier waarop de maximumbijdrage berekend wordt voor jongvolwassenen tot 21 jaar die een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming...

 • Roos (5) vindt dankzij GIO haar plek in de kleuterklas

  Kan uw kind wat extra steun gebruiken op overgangsmomenten naar de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar? Globale individuele ondersteuning (GIO) maakt het verschil. GIO biedt een mengvorm van stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten. Mama...

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: voor wie af en toe hulp nodig heeft

  Hebt u nood aan wat extra ondersteuning, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage MFC

  Wie gebruik maakt van een multifunctioneel centrum (MFC), moet een persoonlijke financiële bijdrage betalen. De bedragen werden op 1 juli 2022 geïndexeerd.

 • Rapport webenquête kleinschalige initiatieven

  Bent u benieuwd naar kleinschalige initiatieven en hoe ze collectieve woon- of dagondersteuning uitbouwen voor personen met een handicap? U leest er alles over in het rapport over kleinschalige initiatieven op de VAPH-website.

 • Zorgwijs breidt uit met rechtstreeks toegankelijke hulp

  Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget. Vanaf nu maken ook aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hun aanbod bekend op Zorgwijs.be.