Nieuws

 • ”Hoe vroeger kinderen ondersteuning krijgen, hoe beter”

  Kinderen met een (vermoeden van) handicap hebben ondersteuning nodig. Hoe vroeger, hoe beter. Want op jonge leeftijd zijn de hersenen nog plastisch. En ook voor de ouders is het vinden van de juiste begeleiding vroeg in het traject alleen maar positief.

 • Bent u meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Op de VAPH-website vindt u een overzicht van de mogelijkheden: van begeleiding, dagopvang of verblijf, over praktische hulp, tot tegemoetkomingen voor hulpmiddelen.

 • Combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning door een multifunctioneel centrum in juli en augustus

  Een persoonlijke-assistentiebudget kan gecombineerd worden met dagopvang in een multifunctioneel centrum. Het PAB wordt dan aangepast. Vanaf 2024 geldt er een gunstmaatregel: bij combinatie in de maanden juli en augustus, wordt het PAB niet aangepast.

 • Zonnelied en De Overbron: “Samen kunnen we meer”

  Meer kwaliteit van leven voor personen met een handicap en ouderen. Het is maar één van de vele voordelen van geïntegreerde zorg, zoals zorgaanbieder Zonnelied en woonzorgcentrum De Overbron die realiseren in Brussel.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari.

  Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • “Elke cliënt die we helpen, is een stap naar meer inclusie”

  Al tien jaar ijveren de diensten ondersteuningsplan (DOP) voor inclusie en kwaliteit van leven voor mensen met een handicap. Elke dag maken de DOP’s het verschil. Hun expertise wordt alom gewaardeerd, ook vanuit andere sectoren. 

 • Wat vindt u van de model-IDO?

  Het VAPH stelde in het voorjaar een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO) voor. Hebt u de model-IDO al gebruikt en hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen? Bezorg die dan zeker aan het VAPH.

 • Meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Hebt u een handicap, bent u meerderjarig, en bent u op zoek naar ondersteuning? Op de VAPH-website vindt u onder andere in een animatiefilmpje een overzicht van de mogelijkheden. 

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook voor jonge kinderen en ouders

  Het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gaat heel breed. Jong en oud kunnen er een beroep op doen. Zelfs voor de allerjongsten en hun ouders is er een gericht aanbod, zoals ook blijkt uit het verhaal van Muhammed en zijn mama Tugba Ocal.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.

 • 111 initiatieven zetten mee de schouders onder het bijsturen van rechtstreeks toegankelijke hulp

  111 initiatieven, en in totaal 113 verschillende organisaties, nemen deel aan de pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Ze gaan samen aan de slag met uiteenlopende uitdagingen in de zorg en ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap.

 • Vernieuwde VAPH-brochures

  Enkele brochures van het VAPH werden herwerkt. Wilt u meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp of het zorgzwaarte-instrument? Die vindt u niet alleen online, maar ook op papier.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen.