Documenten en formulieren

Resultaten

20/2/2020

Presentatie van de opleiding over de wijzigingen aan de regelgeving IMB in februari 2020 aan de multidisciplinaire teams.

20/2/2020

Presentatie van de opleiding over module D aan de multidisciplinaire teams in februari 2020

18/2/2020

Met dit formulier kan een ODB-unit een gemotiveerde aanvraag doen om een persoon langer in de unit te laten verblijven dan de voorziene termijn, conform art. 4, 3e lid  van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 over de erkenning en de subsidiëring van de observatie-, diagnose- en behandelingsunits.

14/2/2020

Het uitwisselen van RTH-punten biedt voorzieningen de mogelijkheid om flexibel en efficiënt RTH-ondersteuning te kunnen aanbieden waar nodig. Het registreren van de geleverde prestaties in de GIR voor zowel penhouder als ontvanger verloopt echter vaak onzorgvuldig. Omdat het rechtzetten van deze fouten soms pas gebeurt bij de afrekening en het feit dat verschillende afrekeningsdossiers met elkaar verbonden zijn, loopt het afrekeningsproces aanzienlijke vertraging op. In deze infonota wordt uitgelegd welke maatregelen het VAPH neemt om alles vlotter te laten verlopen.
 

februari 2020

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om uw persoonsvolgend budget volledig of gedeeltelijk te starten met besteding in cash.

10/2/2020

Richtlijnen met betrekking tot registreren van RTH Kortverblijf, richtlijnen met betrekking tot registreren van vrijwilligers, richtlijnen met betrekking tot registreren van begeleid werken en uitleg over bijdrage A in het kader van correctiefase 2.