Documenten en formulieren

Resultaten

08/5/2018

Het VAPH zal, in samenwerking met Zorginspectie (van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) nagaan of de overeenkomsten met alle gebruikers gesloten zijn.

07/5/2018

Om de VIA5-middelen te verdelen, willen de sociale partners en het kabinet zicht krijgen op de outputgegevens in de MFC. Aangezien het VAPH niet beschikt over die outputgegevens, werd met de sociale partners afgesproken dat die gegevens vanuit de MFCís worden aangeleverd

04/5/2018

Ministerieel besluit van 4 mei 2018 houdende bepaling van de programmatie voor units voor geïnterneerden

20/4/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld

20/4/2018

Besluit van de Vlaamse Regering  van 20 april 2018 over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2018

03/4/2018

Met deze infonota willen we het belang van het tijdig registreren van de vouchers in GIR onder de aandacht brengen.