Documenten en formulieren

Resultaten

15/12/2021

In INF/21/112 brachten we u al op de hoogte van maatregelen om de consequenties van het opschorten van de lessen in de kleuteronderwijs en het lager onderwijs te beperken. De Vlaamse Regering heeft ondertussen een reeks van budgettaire ondersteuningsmaatregelen genomen voor organisaties die mee moeten voorzien in noodopvang.

15/12/2021

Opname van de webinar over de bevraging hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3

14/12/2021

Het VAPH onderzoekt in opdracht van de Vlaamse Regering vanaf december 2021 wat de huidige noden zijn van personen met een handicap in prioriteitengroep 3 en of en hoe op kortere termijn eventueel al hulp en ondersteuning kan geboden worden. Voor dat wetenschappelijk onderzoek wordt vanaf december een groep uit prioriteitengroep 3 uitgenodigd om een bevraging in te vullen en/of deel te nemen aan individuele gesprekken. In dit document vindt u vragen en antwoorden over die bevraging en individuele gesprekken.