Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Beëindiging van de zorg en ondersteuning

De dienst of zorgaanbieder mag een overeenkomst niet eenzijdig verbreken.Tenzij er sprake is van een specifieke reden, zoals bijvoorbeeld overmacht. Bij betwisting kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger zich rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie.

De opzegtermijn voor het verbreken van de overeenkomst bedraagt drie maanden tenzij anders overeengekomen.