Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Aanvang van de ondersteuning

Geen discriminatie

De dienst of zorgaanbieder kan een gebruiker niet weigeren op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, of financieel onvermogen.

Proefperiode

Bepaalt de dienst of zorgaanbieder een proefperiode, dan is die proefperiode onderworpen aan voorwaarden. Zo is de proefperiode gelimiteerd tot zes maanden en gelden er afwijkende procedures omtrent het ontslag van de gebruiker.