Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Domicilie in het buitenland

Om ondersteuning te krijgen via het VAPH moeten minderjarigen in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn. Voor minderjarigen zonder domicilie volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minderjarigen die hun domicilie in het buitenland hebben kunnen verder gebruik maken van de ondersteuning door het MFC en dit tot aan een van de schakelmomenten:

  • overgang van basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • verlaten van het secundair onderwijs
  • stopzetting van het gebruik van de ondersteuningsfunctie verblijf 
  • overstap naar een ander MFC
  • de ondersteuning wordt op basis van een gerechtelijke maatregel geboden

Van zodra een van bovenvermelde schakelmomenten wordt bereikt kan de ondersteuning niet meer verder gezet worden onder de MFC-erkenning.