Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Verderzetten rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap bepaalt dat iemand die gebruik maakt van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) geen beroep kan doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Er zijn een aantal minderjarigen die RTH combineren met een verblijf in een IPO en internaat dat vanaf 1 september 2023 zal erkend worden als MFC, en dus vanaf dan NRTH-ondersteuning zal bieden.

Voor minderjarigen die op 30 juni 2023 in het internaat ingeschreven waren voor het schooljaar 2022-2023 en die op het moment van de transitie al gebruik maakten van RTH, wordt toegestaan dat deze combinatie wordt voortgezet tot eind 2024. Vanaf 1 januari 2025 wordt verwacht dat de ingekantelde internaten volwaardige MFC-ondersteuning aanbieden en wordt deze uitzondering niet meer toegestaan.

Richtlijnen MFC

Internaten die vanaf 1 september 2023 erkend worden als MFC, en waar een of meerdere minderjarigen hun verblijf combineren met RTH, of de RTH-aanbieder die deze ondersteuning biedt, kunnen contact opnemen met het VAPH via clientregistratie@vaph.be.