Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Verderzetten combinatie persoonlijke-assistentiebudget

Er zijn een aantal minderjarigen die een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) combineren met een verblijf in een IPO of internaat dat vanaf 1 september 2023 zal erkend worden als MFC. De combinatie van een PAB met verblijf in een MFC is niet toegestaan.

Voor minderjarigen die op 30 juni 2023 in het internaat ingeschreven waren voor het schooljaar 2022-2023 en die op het moment van de transitie al gebruik maakten van PAB wordt toegestaan dat deze combinatie wordt voortgezet tot eind 2024. Vanaf 1 januari 2025 wordt verwacht dat de ingekantelde internaten volwaardige MFC-ondersteuning aanbieden en wordt deze uitzondering niet meer toegestaan.

PAB-budgethouders worden eveneens individueel aangeschreven door het VAPH.

Richtlijnen MFC

Internaten die vanaf 1 september 2023 erkend worden als MFC, en waar een of meerdere minderjarigen hun verblijf combineren met een PAB, nemen contact op met het VAPH via clientregistratie@vaph.be.