Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Domicilie in Wallonië

Om ondersteuning te krijgen via het VAPH moeten minderjarigen in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn. Voor minderjarigen zonder domicilie volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minderjarigen die hun domicilie in Wallonië hebben kunnen verder gebruik maken van de ondersteuning door het MFC en dit tot aan een van de schakelmomenten:

  • overgang van basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • verlaten van het secundair onderwijs
  • stopzetting van het gebruik van de ondersteuningsfunctie verblijf 
  • overstap naar een ander MFC
  • de ondersteuning wordt op basis van een gerechtelijke maatregel geboden

Bijkomend kunnen onder bepaalde voorwaarden personen die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen toch ondersteuning krijgen. Deze situaties zijn terug te vinden op de webpagina over relaties buiten Vlaanderen.

Op basis van een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen, onder bepaalde voorwaarden, personen met een handicap die gedomicilieerd zijn in Wallonië maar een beroep willen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaanderen, daarvoor toch een aanvraag indienen. Voor dergelijke aanvraag moet u zich wenden tot de intersectorale toegangspoort (ITP) van Vlaams-Brabant en Brussel. Zij staan onder meer in voor de beoordeling van de criteria.