Documenten voor bijstandsorganisaties

406 documenten
17/5/2021

Ondertussen is de vaccinatiecampagne bij de residentiële VAPH-voorzieningen volledig afgelopen. Daarnaast vernemen we ook dat de vaccinaties van de gebruikers van de dagcentra en de voormalige diensten zelfstandig wonen volop aan de gang zijn en in sommige gevallen reeds afgelopen zijn. Naar aanleiding daarvan werden verdere versoepelingen besproken in de projectgroep Richtlijnen en voorgelegd aan de Taskforce. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de besmettingscijfers in de algemene maatschappij - hoewel in dalende lijn door de lopende vaccinatiecampagne - nog steeds hoog zijn.

12/5/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.

29/4/2021

Op 1 november 2020 werd situatie 3 in de aanpak van de coronapandemie van kracht voor de sector personen met een handicap. Het toenemende aantal besmettingen bij personeel en gebruikers en de bijzondere inspanningen die het naleven van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vereisen, bemoeilijkte in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning. Toch is continuïteit van ondersteuning voor gebruikers en hun mantelzorgers absoluut noodzakelijk. Om dat mogelijk te maken, werd een set van ondersteunende en compenserende maatregelen voorzien.

Gelet op de evolutie van de COVID-19-pandemie en de stand van zaken rond vaccinatie, wordt aangenomen dat alle gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de ondersteuning van personen handicap op 31 maart 2021 nog niet volledig weggewerkt werden. Om die reden besliste de Vlaamse Regering om de uitwerking van het besluit van 18 december 2020 te verlengen tot 30 juni 2021.

28/4/2021

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het mogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met een uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kunt verwachten.

28/4/2021

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

22/4/2021

Door de aanhoudende COVID-19-pandemie keurde de Vlaamse Regering eind december 2020 een besluit goed met een aantal maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap verder te zetten in periodes van opflakkering van COVID-19. Het besluit bepaalt eveneens de mogelijkheden van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om te voorzien in compensaties voor gederfde woonkosten bij vergunde zorgaanbieders en om aanpassingen te doen aan outputgerelateerde subsidiëring van een aantal diensten en organisaties.

Op 9 april 2021 keurde de minister daaromtrent een ministerieel besluit goed. Deze infonota geeft een overzicht van de beslissingen.

15/4/2021

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.