Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?

Met een persoonsvolgend budget kunt u uw ondersteuning betalen. Die ondersteuning kan zijn:

 • dagondersteuning: begeleiding en permanentie in groep gedurende de dag
  voorbeelden: atelierwerking, activiteiten in dagcentrum, uitstappen in groep, begeleiding in groep, dagbesteding bij een groenezorginitiatief
 • woonondersteuning: begeleiding en permanentie in groep tijdens de nacht, met inbegrip van ochtend- en avonduren
  voorbeelden: personen die in een voorziening overnachten, personen die in een kleine groep samenwonen en samen worden ondersteund, personen die niet samenwonen, maar waar een begeleider instaat voor de ondersteuning van meerdere personen
 • individuele psychosociale begeleiding: een-op-eenbegeleiding om te helpen met de organisatie van het dagelijks leven gedurende een aantal uur per week. De begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding, er wordt geen praktische hulp geboden.
  voorbeeld: nadenken over de organisatie van het huishouden
 • individuele praktische hulp: praktische ondersteuning bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven gedurende een aantal uur per week
  voorbeelden: wassen, eten geven, aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken, praktische hulp op de werkvloer
 • globale individuele ondersteuning: een-op-eenbegeleiding die eerder ruimer is en meerdere levensdomeinen kan omvatten gedurende een aantal uur per week
  voorbeeld: de verschillende deeltaken binnen het kookproces worden besproken en eventueel aangeleerd en/of samen uitgevoerd
 • oproepbare permanentie: de beschikbaarheid van de begeleiding om na een oproep binnen een bepaalde tijd niet-planbare een-op-eenondersteuning aan te bieden
  voorbeeld: hulp oproepen na een val


U kunt die ondersteuning inkopen bij:

 • een thuishulp om u te helpen bij uw huishouden
 • een individuele begeleider om u bijvoorbeeld te begeleiden bij een daguitstap
 • een vervoersbedrijf om u te verplaatsen
 • een door het VAPH vergunde zorgaanbieder voor bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding
 • ...

Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van persoonsvolgende financiering (PVF)

Lees ook

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en uw plichten.