Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2017

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.

juni 2017

Met dit formulier brengt u het VAPH ervan op de hoogte dat u persoonlijke assistentie in de thuissituatie inkoopt via een door het VAPH erkende voorziening of een andere organisatie die persoonlijke assistenten in loondienst heeft.

juni 2017

Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen, dan kunt u met dit formulier zonder tussenkomst van een multidisciplinair team een aanvraag indienen voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen.

juni 2017

Met dit formulier kunt u uw persoonsvolgend budget, uw persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning vanuit het multifunctioneel centrum (MFC) stopzetten om de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap.

18/5/2017

Fiscaal attest inzake de uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar in de Europese Economische ruimte betaald in inkomstenjaar 2016.