Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH. U stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

Rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kunt kiezen voor een van die vormen of voor een combinatie.

Begeleiding

Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke.

Kinderen kunnen begeleid worden om hun handicap te leren aanvaarden en ermee om te gaan. Ouders krijgen opvoedingsondersteuning.

Een gesprek duurt een tot twee uur.

U kiest tussen:

 • ambulante begeleiding = u verplaatst zich naar de hulpverlener
 • mobiele begeleiding = de hulpverlener komt naar u toe


U kunt ook kiezen voor groepsbegeleiding. Dan volgt u samen met een of meerdere personen met een handicap of hun netwerk een sessie van minimaal een uur en maximaal twee uur.

Dagopvang

Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld samen koken, tekenen, op uitstap gaan

Dagopvang is er op week- én weekenddagen. Dagopvang kan ook in halve dagen.

Verblijf

Lukt het tijdelijk niet om alleen thuis te blijven? Dan kan een verblijf bij een RTH-aanbieder een oplossing bieden. Die biedt  's avonds, 's nachts en 's ochtends ondersteuning.

Nachtopvang is er tijdens de week en in het weekend.

Voor wie?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor u als u voldoet aan deze vijf voorwaarden:

 1. U hebt een (vermoeden) van handicap.
 2. U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 3. U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 4. U hebt als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en u krijgt geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum.
 5. U hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.

Hoe kunt u gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. U kunt dan met hem bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.

In de onderstaande tabel vindt u de bijdragen terug die de RTH-aanbieder u maximaal mag aanrekenen.

Uw bijdrage

Uw maximale bijdrage in euro per ondersteuningsvorm
Ondersteuning Uw bijdrage *

Begeleiding: ambulant (per sessie)

Max. 5,23 euro
Begeleiding: mobiel (per sessie) Max. 5,23 euro
Groepsbegeleiding (per sessie) Max. 5,23 euro
Dagopvang (per dag) Max. 9,93 euro
Verblijf (per nacht) Max. 24,98 euro

De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. De tabel geeft de maximale bedragen geldig vanaf 1 januari 2018 weer. 

Uw RTH-punten

Uw RTH-punten per ondersteuningsvorm
Ondersteuning Puntenwaarde
Begeleiding: ambulant (per sessie) 0,155
Begeleiding: mobiel (per sessie) 0,220
Groepsbegeleiding (per sessie) 0,087
Dagopvang (per dag) 0,087
Verblijf (per nacht) 0,130

De acht punten staan voor:

 • 51 begeleidingen
 • of 36 mobiele begeleidingen
 • of 91 groepsbegeleidingen
 • of 91 dagen dagopvang (36,8 dagen in combinatie met verblijf)
 • of 61 nachten verblijf (36,8 nachten in combinatie met dagopvang)

U mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren.

Met de rekentool kunt u berekenen hoeveel punten u al gebruikt hebt en hoeveel u er nog over hebt. U kunt met dat rekeninstrument ook nagaan hoe u uw punten kunt verdelen over de verschillende RTH-vormen. 

Of vraag gewoon aan uw dienst rechtstreeks toegankelijke hulp hoeveel punten u bij hen al hebt gebruikt, en welke ondersteuning ze u nog kunnen bieden.

U kunt uw persoonlijke RTH-teller ook raadplegen via mijnvaph.be.

Waar vindt u aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Als u op zoek bent naar aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp, dan kunt u:

 • een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw gemeente of regio zoeken via de wegwijzer VAPH-ondersteuning;
 • de adressenlijst van de door het VAPH erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp raadplegen.

Publicaties

In deze folder leest u wat rechtstreeks toegankelijke hulp is en hoe u er gebruik van kunt maken.

Lees ook

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en uw plichten.