Auditieve beperking

Personen met een auditieve beperking kunnen behoren tot de volgende algemene doelgroepen uit de hulpmiddelenfiches(opent nieuw venster):

  • slechthorenden met een matig gehoorverlies
  • slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

Als de auditieve beperking gecombineerd is met een visuele beperking, kan de persoon ook behoren tot de volgende algemene doelgroep:

  • doofblinden

De algemene doelgroep wordt beoordeeld op basis van het gemiddeld gehoorverlies aan beide oren, gecombineerd met de beschrijving van de beperkingen en participatieproblemen in het dagelijks leven ten gevolge van het gehoorverlies.

Onderstaande toetstabel verduidelijkt de beoordeling van de algemene doelgroepen uit de hulpmiddelenfiches. Deze indeling is pas van toepassing als de persoon erkend is als persoon met een handicap.

Algemene doelgroepGemiddeld gehoorverlies (berekend volgens methode BIAP)
Slechthorenden met een matig gehoorverlies41-55 dB HL en bijkomende beperkingen
56-70 dB HL
Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven>70 dB HL

Als de auditieve beperking gecombineerd is met een visuele beperking, kan de persoon ook behoren tot de algemene doelgroep 'doofblinden'. De doelgroep doofblinden is van toepassing als een persoon behoort tot de doelgroep slechthorenden met een matig gehoorverlies of slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven én tot de doelgroep slechtzienden of blinden.

Meer informatie over de vereisten van het audiologisch onderzoek en de voorwaarden voor de erkenning van de handicap, vindt u op deze website bij de informatie over module A.

Als er eerder al een functiebeperking en interventieniveau toegekend werd door de vroegere provinciale evaluatiecommissie (PEC): 

  • Voor personen die eerder functiebeperking en interventieniveau ‘aanvulling gehoor’ toegekend kregen, hoeft geen bijkomende informatie geleverd te worden voor aanvragen voor de algemene doelgroep: ‘slechthorenden met een matig gehoorverlies’.
  • Voor personen die eerder functiebeperking en interventieniveau ‘vervanging gehoor’ toegekend kregen, hoeft geen bijkomende informatie geleverd te worden voor aanvragen voor de algemene doelgroep:  ‘slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven’.

Specifieke auditieve stoornissen

Auditieve verwerkingsstoornissen: Wanneer de beperkingen in het dagelijks leven ernstig zijn en impact hebben op de sociale integratie, kan een persoon met auditieve verwerkingsstoornissen erkend zijn als persoon met een handicap en nood hebben aan bepaalde hulpmiddelen. Een persoon met een auditieve verwerkingsstoornis behoort in principe niet tot de algemene doelgroepen ‘slechthorenden met een matig gehoorverlies’ of ‘slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven’. De nood aan hulpmiddelen moet per individu en per vraag bekeken worden.