Eerder toegekende functiebeperkingen en interventieniveaus

Als het MDT voor de aanvraag van een hulpmiddel voor het eerst een algemene doelgroep aanduidt, moet het team in het globaal beeld van module D motiveren waarom deze algemene doelgroep van toepassing is. Het MDT moet zich voor deze motivatie baseren op elementen uit de omschrijvingen en toetstabellen van de algemene doelgroepen. Voor een aantal algemene doelgroepen, wordt aangenomen dat, bij eerder toegekende functiebeperkingen en interventieniveaus al voldoende is aangetoond dat de persoon tot de overeenstemmende algemene doelgroep behoort. Bijgevolg is geen motivatie meer nodig. Motiveren van de algemene doelgroep is noodzakelijk als er ‘ja’ in de tabel staat en het MDT voor het eerst een hulpmiddel vraagt voor die algemene doelgroep.

Opmerking: bij aanvragen die ingediend worden via een vereenvoudigde aanvraag, moet er geen algemene doelgroep aangeduid of gemotiveerd worden.

Reeds toegekende functiebeperking en interventieniveauAlgemene doelgroep van gevraagde hulpmiddelMotivatie voor algemene doelgroep toevoegen?
Aanvulling gehoorSlechthorenden met een matig gehoorverlies Neen
Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of dovenJa
Vervanging gehoorSlechthorenden met een ernstig gehoorverlies of dovenNeen
Slechthorenden met een matig gehoorverlies Ja
Aanvulling zichtSlechtziendenNeen
BlindenJa
Vervanging zichtBlindenNeen
SlechtziendenJa
Vervanging zicht én vervanging gehoorDoofblindenNeen
Aanvulling spraakPersonen met een ernstige communicatieve beperkingNeen
Aanvulling intellectuele en andere mentale functiesPersonen met een verstandelijke handicapJa
Personen met ernstige stoornissen van andere mentale functiesJa
Aanvulling bovenste ledematenMatig functieverlies in beide bovenste ledematenNeen
Matig functieverlies in één bovenste lidmaatNeen
Ernstig functieverlies  in beide bovenste ledematenJa
Ernstig functieverlies in één bovenste lidmaat Ja
Volledig functieverlies in beide bovenste ledematenJa
Volledig functieverlies in één bovenste lidmaatJa
Vervanging bovenste ledematenErnstig functieverlies in beide bovenste ledematenNeen
Ernstig functieverlies in één bovenste lidmaatNeen
Volledig functieverlies in beide bovenste ledematenNeen
Volledig functieverlies in één bovenste lidmaatNeen
Matig functieverlies in beide bovenste ledematenJa
Matig functieverlies in één bovenste lidmaatJa
Aanvulling onderste ledematen Matig functieverlies in beide onderste ledematenNeen
Matig functieverlies in één onderste lidmaat Neen
Ernstig functieverlies in beide onderste ledematenJa
Ernstig functieverlies in één onderste lidmaatJa
Volledig functieverlies in beide onderste ledematenJa
Volledig functieverlies in één onderste lidmaat Ja
Vervanging onderste ledematenErnstig functieverlies in beide onderste ledematenNeen
Ernstig functieverlies in één onderste lidmaatNeen
Volledig functieverlies in beide onderste ledematenNeen
Volledig functieverlies in één onderste lidmaatNeen
Matig functieverlies in beide onderste ledematenJa
Matig functieverlies in één onderste lidmaatJa
Aanvulling rug, wervelzuil, bekken  Matig functieverlies in rug, wervelzuil of bekken  Neen
Ernstig functieverlies in rug, wervelzuil of bekken  Ja
/Personen met anatomische afwijkingen met impact op functioneel zitten (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei ...)Ja
/Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantieJa
Aanvulling/vervanging zindelijkheidPersonen met ernstige incontinentieNeen
Personen met ernstige fecale of fecale en urinaire incontinentieJa