Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Informatie over eerder toegekende functiebeperkingen en interventieniveaus voor motivatie algemene doelgroepen

Als het MDT voor de aanvraag van een hulpmiddel voor het eerst een algemene doelgroep aanduidt, moet men in het globaal beeld van module D motiveren waarom deze algemene doelgroep van toepassing is. Men moet zich voor deze motivatie baseren op elementen uit de omschrijvingen en toetstabellen van de algemene doelgroepen. Voor een aantal algemene doelgroepen, wordt aangenomen dat bij reeds toegekende functiebeperking en interventieniveaus al voldoende is aangetoond dat de persoon tot de overeenstemmende algemene doelgroep behoort en is bijgevolg geen motivatie meer nodig. Motiveren van de algemene doelgroep is noodzakelijk wanneer er ‘ja’ in de tabel staat en men voor het eerst een hulpmiddel vraagt voor die algemene doelgroep.

Opmerking: bij aanvragen die ingediend worden via een vereenvoudigde aanvraag, hoeft er geen algemene doelgroep te worden aangeduid of gemotiveerd.

Reeds toegekende functiebeperking en interventieniveau

Algemene doelgroep van gevraagde hulpmiddel

Motivatie voor algemene doelgroep toevoegen?

Aanvulling gehoor

Slechthorenden met een matig gehoorverlies 

Neen

Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

Ja

Vervanging gehoor

Slechthorenden met een ernstig gehoorverlies of doven

Neen

Slechthorenden met een matig gehoorverlies 

Ja

Aanvulling zicht

Slechtzienden Neen
Blinden Ja

Vervanging zicht

Blinden

Neen

Slechtzienden Ja

Vervanging zicht én vervanging gehoor

Doofblinden Neen

Aanvulling spraak

Personen met een ernstige communicatieve beperking

Neen

Aanvulling intellectuele en andere mentale functies

Personen met een verstandelijke handicap

Ja

Personen met ernstige stoornissen van andere mentale functies

Ja

Aanvulling bovenste ledematen

Matig functieverlies in beide bovenste ledematen

Neen

Matig functieverlies in één bovenste lidmaat

Neen

Ernstig functieverlies  in beide bovenste ledematen

Ja

Ernstig functieverlies in één bovenste lidmaat 

Ja

Volledig functieverlies in beide bovenste ledematen

Ja

Volledig functieverlies in één bovenste lidmaat

Ja

Vervanging bovenste ledematen

Ernstig functieverlies in beide bovenste ledematen

Neen

Ernstig functieverlies in één bovenste lidmaat

Neen

Volledig functieverlies in beide bovenste ledematen

Neen

Volledig functieverlies in één bovenste lidmaat

Neen

Matig functieverlies in beide bovenste ledematen

Ja

Matig functieverlies in één bovenste lidmaat

Ja

Aanvulling onderste ledematen 

Matig functieverlies in beide onderste ledematen

Neen

Matig functieverlies in één onderste lidmaat 

Neen

Ernstig functieverlies in beide onderste ledematen

Ja

Ernstig functieverlies in één onderste lidmaat

Ja

Volledig functieverlies in beide onderste ledematen

Ja

Volledig functieverlies in één onderste lidmaat 

Ja

Vervanging onderste ledematen

Ernstig functieverlies in beide onderste ledematen

Neen

Ernstig functieverlies in één onderste lidmaat

Neen

Volledig functieverlies in beide onderste ledematen

Neen

Volledig functieverlies in één onderste lidmaat

Neen

Matig functieverlies in beide onderste ledematen

Ja
Matig functieverlies in één onderste lidmaat Ja

Aanvulling rug, wervelzuil, bekken  

Matig functieverlies in rug, wervelzuil of bekken  

Neen

Ernstig functieverlies in rug, wervelzuil of bekken  

Ja
/

Personen met anatomische afwijkingen met impact op functioneel zitten (bovenbeenamputatie, dysmelie, disproportionele dwerggroei ...)

Ja
/

Personen met een ernstig verlies van de inspanningstolerantie

Ja

Aanvulling/vervanging zindelijkheid

Personen met ernstige incontinentie

Neen

Personen met ernstige fecale of fecale en urinaire incontinentie

Ja