Cognitieve beperking

Personen met een cognitieve beperking kunnen behoren tot de volgende algemene doelgroepen uit de hulpmiddelenfiches: 

 • personen met een verstandelijke handicap
 • personen met ernstige stoornissen van de mentale functies

Onderstaande omschrijving verduidelijkt de beoordeling van de algemene doelgroepen uit de hulpmiddelenfiches.

Personen met een verstandelijke handicap

Informatie over de diagnose van een verstandelijke handicap, de vereisten van het onderzoek en de voorwaarden voor de erkenning van de handicap, vindt u op deze website bij de informatie over module A.

Personen met een licht tot diep verstandelijke handicap kunnen tot de algemene doelgroep ‘personen met een verstandelijke handicap’ behoren voor de aanvraag van hulpmiddelen.

Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies

Personen die behoren tot de algemene doelgroep van personen met ernstige stoornissen van de mentale functies, hebben geen verstandelijke handicap. De personen hebben stoornissen van één of meerdere van de volgende ICF-functies: 

 • Algemene mentale functies: 
  • Bewustzijn
  • Oriëntatie
  • Intellectuele functies
  • Globale psychosociale functies
  • Temperament en persoonlijkheid
  • Energie en driften
  • Slaap
 • Specifieke mentale functies
  • Aandacht
  • Geheugen
  • Psychomotorische functies
  • Stemming
  • Perceptie
  • Denken
  • Hogere cognitieve functies
  • Mentale functies gerelateerd aan taal
  • Mentale functies gerelateerd aan rekenen
  • Bepalen sequentie bij complexe bewegingen
  • Ervaren van zelf en tijd

Mogelijke stoornissen waarbij de mentale functies ernstig verstoord kunnen zijn, zijn een (ernstig) niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een zeer ernstige vorm van autismespectrumstoornissen (ASS). Ook andere stoornissen kunnen leiden tot gelijkaardige cognitieve beperkingen. 

Meer informatie over de diagnose van verschillende aandoeningen die stoornissen van de mentale functies kunnen veroorzaken, de vereisten van het onderzoek en de voorwaarden voor de erkenning van de handicap, vindt u op deze website bij de informatie over module A.