Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Cognitieve beperking

Personen met een cognitieve beperking kunnen behoren tot de volgende algemene doelgroepen (voor de aanvraag van hulpmiddelen): 

 • personen met een verstandelijke handicap
 • personen met ernstige stoornissen van de mentale functies

Onderstaande omschrijving verduidelijkt de beoordeling van de algemene doelgroepen uit de hulpmiddelenfiches.

Over het algemeen geldt steeds dat een algemene doelgroep kan toegekend worden als de problematiek beantwoordt aan volgende voorwaarden: 

 • De stoornissen veroorzaken belangrijke en ernstige beperkingen
 • De stoornissen veroorzaken langdurige, definitieve beperkingen
 • De stoornissen en daaruit volgende beperkingen veroorzaken ernstige participatieproblemen. De persoon heeft ernstige problemen om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
   

Personen met een verstandelijke handicap

Informatie over de diagnose van een verstandelijke handicap, de vereisten van het onderzoek en de voorwaarden voor de erkenning van de handicap, vindt u op deze website bij de informatie over module A.

Personen met een licht tot diep verstandelijke handicap kunnen tot de algemene doelgroep ‘personen met een verstandelijke handicap’ behoren voor de aanvraag van hulpmiddelen.

Personen met ernstige stoornissen van de mentale functies

Personen die behoren tot de algemene doelgroep van personen met ernstige stoornissen van de mentale functies, hebben geen verstandelijke handicap. De personen hebben stoornissen van één of meerdere van de volgende functies (lijst ICF): 

 • Algemene mentale functies: 
  • Bewustzijn
  • Oriëntatie
  • Intellectuele functies
  • Globale psychosociale functies
  • Temperament en persoonlijkheid
  • Energie en driften
  • Slaap
 • Specifieke mentale functies
  • Aandacht
  • Geheugen
  • Psychomotorische functies
  • Stemming
  • Perceptie
  • Denken
  • Hogere cognitieve functies
  • Mentale functies gerelateerd aan taal
  • Mentale functies gerelateerd aan rekenen
  • Bepalen sequentie bij complexe bewegingen
  • Ervaren van zelf en tijd

Bovendien veroorzaken de stoornissen belangrijke en ernstige beperkingen, die definitief zijn en ernstige participatieproblemen tot gevolg hebben.

Mogelijke stoornissen waarbij de mentale functies ernstig verstoord kunnen zijn, zijn een (ernstig) niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een zeer ernstige vorm van autismespectrumstoornissen (ASS). Ook andere stoornissen kunnen leiden tot gelijkaardige cognitieve beperkingen. 

Meer informatie over de diagnose van verschillende aandoeningen die stoornissen van de mentale functies kunnen veroorzaken, de vereisten van het onderzoek en de voorwaarden voor de erkenning van de handicap, vindt u op deze website bij de pagina over module A.