Wanneer welke module indienen, vergoeding, overmacht

Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Ruglijden

1. Wat is ruglijden?

In de voorbije tien jaar raadpleegde nagenoeg 1/4 van de patiënten tussen de 18 en 75 jaar de huisarts voor lage rugpijn. In 90 % van de gevallen is er binnen de 6 weken sprake van spontaan herstel. Bij 2 tot 7 % van de gevallen ontwikkelt er zich CLRP (chronisch lage rugpijn). De meest frequente diagnose luidt discushernia zonder radiculopathie.

De incidentie blijft stabiel (51,44/1000 patiënten per jaar – elke arts met een praktijk van 1000 patiënten ziet wekelijks één nieuw geval). CLRP komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en kent een piek tijdens de leeftijd 50 tot 54 jaar.

Er zijn verschillende behandelingsmethoden om chronisch ruglijden te verhelpen. De meest doeltreffende behandeling vertrekt vanuit een multidisciplinaire benadering die oefenprogramma’s combineert met psychologische en/of sociale opvang en waarbij er wordt aangestuurd op het zo spoedig mogelijk hervatten van het werk en de maximale voortzetting van de gewone activiteiten.

2. Toetsing aan de definitie van handicap

Men kan maar spreken van een handicap bij CLRP als men de volledige behandeling heeft doorlopen. Zolang dat proces niet doorlopen is, spreekt men van een behandelbare problematiek. Het gebruik van een morfinepomp of dergelijke geeft niet altijd een indicatie over de ernst.

Ruglast op zich is niet voldoende voor een erkenning als persoon met een handicap. De VTC moet over elke aanvraag individueel oordelen, maar er zijn wel enkele elementen die kunnen pleiten voor het bestaan van een handicap:

  • ernstige chronische pijn waarbij pijnstillers niet helpen of enkel effect bereikt wordt met ingrijpende middelen (opiaten, transcutane zenuwstimulatie, pijnstillingspomp …), behandeling in pijncentrum;
  • herstellende heelkundige ingreep is geen optie meer (bv. na ‘failed back surgery’: Daarmee wordt de toestand van personen bedoeld bij wie operaties(s) aan de wervelkolom onvoldoende resultaat opleverde(n). De pijn keert dus terug, maar de vaak ingrijpende rugchirurgie heeft een toestand van ‘niet-operabiliteit’ gecreëerd. Elke nieuwe ingreep zou gepaard kunnen gaan met groot gevaar voor ernstige verwikkelingen);
  • geobjectiveerde (bv. recent EMG-onderzoek) definitieve neurologische uitvalsverschijnselen (stoornissen van de sensibiliteit, krachtsverlies);
  • beperkingen in bewegingsmogelijkheden (bv. bij Bechterew) of door houdingsafwijkingen (bv. scoliose).

Men moet ook altijd nagaan of er mogelijkheden zijn tot behandeling en dat vanuit het oogpunt dat een participatieprobleem ‘langdurig’ moet zijn. Erkenning van de handicap kan enkel wanneer is aangetoond dat de problematiek volledig is uitbehandeld (volgens biopsychosociaal model). Het oordeel van een arts is heel belangrijk in dergelijke dossiers. Iemand die geen uitvalsverschijnselen vertoont, wordt meestal niet erkend als persoon met een handicap.

3. Gegevens Helios

Datum diagnosestelling

De datum die u moet weergeven, is de datum van de eerste diagnosestelling. Als u die datum niet kent, dan kunt u de datum van het meest recente medische verslag weergeven waarin dediagnosestelling wordt bevestigd.

Multidisciplinair

De diagnose moet niet noodzakelijk door een multidisciplinair team gesteld worden. Dat is wel relevant in het kader van de revalidatie en behandeling. In Helios moet u enkel de naam en de discipline van de diagnosticus vermelden.

Toelichting stoornis

In dit luik moet u aangeven dat er sprake is van een handicap ten gevolge van de rugklachten. Een aantal elementen kunnen dat aangeven, die moeten opgenomen worden in het verslag:

  • ernstige chronische pijn waarbij pijnstillers niet helpen of enkel effect bereikt wordt met ingrijpende middelen
  • herstellende heelkundige ingreep is geen optie meer
  • recent grondig klinisch onderzoek met vermelding van segmentair krachtonderzoek in de vier ledematen, tonus, bewegingsbeperkingen, onderzoek van sensibiliteit, gang en evenwicht
  • geobjectiveerde (bv. recent EMG onderzoek) definitieve neurologische uitvalsverschijnselen (stoornissen van de sensibiliteit, krachtsverlies)
  • beperkingen in bewegingsmogelijkheden (bv. bij Bechterew) of door houdingsafwijkingen (bv. scoliose)

Het is daarbij erg belangrijk dat telkens de datum van het onderzoek vermeld wordt.

Behandelingen

Om te staven dat het gaat om een langdurige en belangrijke beperking is het belangrijk dat wordt aangegeven of er al behandelingen hebben plaatsgevonden en welke behandelingen er in de toekomst nog gepland worden. Er kan maar sprake zijn van een handicap bij CLRP als men de behandeling volledig doorlopen heeft en de problematiek uitbehandeld is. Dat moet goed naar voor komen in het verslag. Als u enige informatie hebt over de prognose, dan moet u die vermelden.n. Daarbij is het belangrijk om aan te geven wat de verwachtingen zijn zowel op korte als op lange termijn. Als het moeilijk is om die inschatting te maken, dan moet u dat zo vermelden in het tekstvak.