Wanneer welke module indienen, vergoeding, overmacht

Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Snel degeneratieve aandoeningen

1. Wat is een snel degeneratieve aandoening?

Een snel degeneratieve aandoening is een aandoening met een snelle onomkeerbare achteruitgang waarbij de beperkingen op zeer korte termijn toenemen en/of waarbij er steeds nieuwe beperkingen bij komen.

Een voorbeeld van een snel degeneratieve aandoening is amyotrofe laterale sclerose.

2. Toekenning van VAPH-ondersteuning

Individuele materiële bijstand

Om te voorkomen dat een persoon bij elke achteruitgang steeds nieuwe aanvragen zou moeten formuleren, kan het beste een inschatting gemaakt worden van wat naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk zal zijn op termijn. Voor progressieve aandoeningen kan een evolutieverslag uitkomst bieden en een indicatie geven in hoeverre men rekening moet houden met het evolutieve karakter van de aandoening bij het adviseren van hulpmiddelen. Voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening biedt het VAPH ondersteuning aan in de vorm van huurpakketten. Voor meer informatie zie de webpagina huur hulpmiddelen snel degeneratieve aandoeningen.